Vykurovanie domu plynom zo zásobníka

Kúrenie zo zásobníka na skvapalnený plyn má mnoho výhod. Inštalácia takejto nádrže je pomerne jednoduchá, rýchla a úplne bezpečná. LPG nevyžaduje samostatný sklad paliva a vykurovací systém LPG je bezúdržbový, univerzálny a dokáže poháňať všetky plynové spotrebiče v domácnosti, napríklad kotol ústredného kúrenia. Zásobník na LPG môže byť inštalovaný nad zemou alebo úplne zakopaný. Výber riešenia závisí okrem iného od povrchu zeme a hladiny vody.

Je ťažké nájsť nejaké nevýhody pri použití plynu zo zásobníka na vykurovanie domu. Montáž je potrebné nahlásiť na úrad a doložiť projektovú dokumentáciu. Inštalácia nádrže musí spĺňať aj určité technické požiadavky, napríklad vzdialenosť od domu alebo susedného pozemku. Väčšina aj malých nehnuteľností takéto podmienky spĺňa, a preto je prirodzené vykurovanie čoraz častejšie nahrádzané domácimi plynovými fľašami. Okrem toho môže byť zásobník inštalovaný ako nadzemný, tak aj v podzemnej inštalácii, čím sa obmedzí priestor potrebný na jeho uloženie .

Umiestnenie zásobníka– požiadavky

LPG na vykurovanie je propán-bután alebo čistý propán. Vykurovanie plynovými fľašami je výborným riešením pre ľudí, ktorí si chcú zvoliť plyn ako hlavné palivo, no zároveň nemajú infraštruktúru na pripojenie svojho objektu na zemný plyn. Vzhľadom na mobilitu plynových fliaš LPG ich môžeme považovať za spôsob vykurovania konkrétnych miestností alebo ich používať iba počas vykurovacej sezóny.

Využitie nádrže je ideálne na pozemok vzdialený od ostatných budov, kde ešte nie je zriadená sieť.

Zariadenie na skvapalnený plyn má mnoho výhod, napríklad jednoduchosť inštalácie. Skvapalnený plyn, vďaka svojej všestrannosti, môže byť použitý na napájanie rôznych plynových zariadení umiestnených v areáli – sporák alebo kotol ústredného kúrenia.

K dispozícii sú nadzemné zásobníky na LPG. Ich inštalácia je rýchla a odporúčaná pri vysokej hladine spodnej vody. Podzemné zásobníky sa odporúčajú na menšie pozemky a tesné budovy, keďže sú neviditeľné a nenarúšajú architektúru budovy.

Zásobníky na skvapalnený plyn sa podľa predpisov nesmú nachádzať v prehĺbeninách zeme alebo v mokradiach. Musia však byť mimo domu, na pozemku.