Zisky z podnikania nie sú všetko. Myslite aj na ich ochranu

Konkurencia je neúprosná. Najmä v posledných rokoch výrazne ovplyvnila vývoj podnikateľského prostredia – éra pandémie koronavírusu spôsobila, že mnohí podnikatelia prešli na elektronický obchod a aj tí, ktorí predtým pôsobili len v kamenných prevádzkach, prešli na predaj prostredníctvom e-shopov, aby v čase obmedzení nemuseli úplne zatvoriť svoje prevádzky. Tým sa však zvýšila konkurencia v online prostredí, čo nielenže veľmi sťažilo udržanie sa, ale aj ochranu svojich výrobkov alebo služieb pred neohrozenou konkurenciou. Ak sa aj vy pohybujete vo svete podnikania, v ktorom vládne ostrý konkurenčný boj, a zatiaľ nechránite svoju vlastnú ponuku právnymi prostriedkami, mali by ste to čo najskôr zmeniť.

Iba ochranná známka vám poskytne záruku právnej ochrany

S pojmom ochranné známky ste sa už určite stretli nielen ako podnikateľ, ale aj ako spotrebiteľ. Ide o označenie v podobe písmena R v kruhu, ktoré nájdete pri názve výrobku alebo služby. Pre spotrebiteľa je to jasný signál, že výrobok alebo služba sú pravé, a pre podnikateľa je to záruka, že výrobok alebo služba, ktorú ponúka, mu bude patriť a že bude mať výhradné právo používať svoju značku. Ide teda o jedinečný právny nástroj, ktorý vám pomôže dokonale odlíšiť vaše výrobky/služby od konkurencie a zároveň ich ochrániť pred zámenou s konkurenciou alebo krádežou vašej značky.

Nebojte sa expanzie

Ak by sme sa zamerali na to, aké pozitíva a negatíva prináša ochranná známka, určite by sme našli len pozitíva. Jediným negatívom by mohol byť proces jej registrácie, ktorý je zdĺhavejší a pri podávaní žiadosti na Úrade priemyselného vlastníctva vás čaká viac papierovačiek. Výhodou však určite je, že si ju môžete zaregistrovať pre každé miesto, kde budete ponúkať svoje výrobky a služby. Nemusíte sa teda obmedzovať len na Slovensko, ale môžete svoju ochrannú známku rozšíriť aj na rôzne iné krajiny alebo sa rozhodnúť pre registráciu pre celú Európsku úniu.

Registrácia ochrannej známky vás bude stáť niekoľko stoviek eur v závislosti od oblasti vášho pôsobenia, ale vedzte, že je to výhodná investícia.