Bioplyn ponúka veľké množstvo výhod a minimum nevýhod

Svet je závislý na energii a potrebuje jej stále viac. Slnečné a veterné elektrárne, ktoré sa stali modlou, nie sú vždy najvhodnejším riešením. Lepším riešením je bioplyn.

Pozrime sa napríklad na fotovoltické elektrárne. Tie vyrábajú najviac energie počas poludnia, teda v dobe najväčšej slnečnej aktivity. Ale domácnosti energiu najviac spotrebovávajú ráno, a predovšetkým v odpoludňajších a večerných hodinách. Ani vietor a veterné elektrárne sa nevedia prispôsobiť nášmu životnému rytmu. Je tu však ešte jeden obnoviteľný zdroj. Je ním biomasa, ktorá sa v bioplynových staniciach premieňa na ekologickú energiu.

Obnoviteľná biomasa nepatrí do spaľovní

Biomasa nielenže patrí medzi obnoviteľné zdroje energie, ona je obvykle odpadom, ktorý však môže byť prínosným, pokiaľ sa s ním múdro zaobchádza. Rôzna organická hmota sa v biologickom procese bez prístupu kyslíku mení na energetický zdroj bioplyn. Tento proces poznáme z prírody. Vyskytuje sa napríklad na dne jazier, v rašeliniskách, ale taktiež v tráviacom trakte, konkrétne v bachore prežúvavcov. K tejto premene biomasy dochádza za pomoci vhodných mikroorganizmov. Proces sa nazýva anaeróbna fermentácia a jej produktom je zmes metánu a oxidu uhličitého, s malým množstvom ďalších látok (amoniaku, vodíku či sírovodíku).

Bioplynky sú ekologickým likvidátorom odpadu

Bioplynové stanice dokážu doslova čistiť rôzne skládky. Energia v nich vzniká úplne iným spôsobom než spaľovaním. Preto do atmosféry nie sú vypúšťané žiadne emisie skleníkových plynov a dokonca aj časť rozloženého materiálu do kvapalného stavu nachádza svoje uplatnenie ako hnojivo pre rastliny. Toto ekologické hnojivo dokáže plnohodnotne nahradiť umelé hnojivá a byť cestou k zdravšiemu poľnohospodárstvu.

Bioplyn je energiou budúcnosti

Bioplyn ako zdroj energie má obrovské množstvo výhod, ktoré ho predurčujú k tomu, aby sa stal energiou budúcnosti. Drobné nevýhody, ktoré sú s jeho využívaním spojené, ako je napríklad zápach vznikajúci pri jeho výrobe, je možné vhodnými technológiami eliminovať. Na miske váh jednoznačne prevažujú výhody nad nevýhodami. Aj preto má bioplyn šancu stať sa zdravou energiou budúcnosti.