Elektrické zásuvky a ich kontrola – na čo sa treba zamerať?

Elektrické zásuvky sú v dnešnej dobe najpoužívanejšie prvky elektroinštalácie. Každý rok by ste mali vykonať preventívnu údržbu, vďaka čomu zabránite nepríjemným poruchám. Tie vznikajú nielen pri starých, ale aj pri nových elektroinštaláciách. Ako tomu predísť?

Legislatíva hovorí, že kontrola elektroinštalácií je pre murované obytné domy predpísaná na každých päť rokov. Okrem toto sa však robí aj prvá a východisková revízia pred samotnou kolaudáciou. Pre obytný objekt z materiálov, ktoré obsahujú určitý stupeň horľavosti je kontrola daná na každé dva roky. Do tejto skupiny objektov patria tiež drevodomy.

Zavolajte si odborníka

Ak chcete mať istotu, že vaše elektrické zásuvky sú v poriadku, mali by ste si zavolať revízneho technika. Odborník dokáže odhaliť problém za pár minút, a to aj bez toho, aby musel elektroinštaláciu rozobrať. Na elektrické zásuvky do nábytku majú špecialisti meracie prístroje, ktoré určujú sled fáz, izolačný odpor a správne zapojenie.

Revízni technici dokážu odhaliť množstvo porúch, ako napríklad prechodový odpor na uvoľnených svorkách, zásuvkách alebo rozvádzačoch. V prípade, že máte podozrenie na niektorú z porúch, mali by ste zavolať odborníka, ktorý problém vyrieši kvalitne a za krátky čas.

Aká je najčastejšia porucha elektroinštalácií?

Najčastejším problémom býva práve hliník a spoje. Pri uvoľnení svoriek môže vzniknúť požiar a celkové roztavenie zásuvky. Je to spôsobené nedokonalým kontaktom s vyšším prechodovým odporom.

Hliník sa pod tlakom časom uvoľňuje v pružinovej svorke. Tento problém však odhalia kvalifikovaní odborníci. Vo všeobecnosti sa to prejavuje iskrením a bzučaním. Dôležité je tiež, aby ste si kupovali elektrické zásuvky od kvalitných dodávateľov, ako napríklad Kontakt Simon. Táto firma patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce spoločnosti elektrotechnického odboru.